Lloguer

Lloguer casa

El 38% dels espanyols lloguen casa per convicció

Espanya ha deixat de ser un país de propietaris? Potser. La crisis ha canviat molt les coses, però queda per veure què passarà quan l'economia -la de les famílies- millori de veritat. De moment i segons l'últim estudi de Fotocasa "Perfil de l'inquilí en 2014", el sentiment de propietat ha perdut adeptes i el lloguer està guanyant terreny de forma considerable en els últims anys, en particular entre la població més jove.

 El 38% dels espanyols que lloga ho fa perquè és una fórmula que permet llibertat i mobilitat laboral. Un 24% dels enquestats assegura que el lloguer els dóna llibertat i no lliga a un lloc ia un nivell de despesa durant molt de temps (hipoteca), seguit d'un altre 14% que diu que és una fórmula que permet la mobilitat laboral i aprofitar les bones oportunitats quan apareixen. A l'altre extrem, el 25% dels espanyols que lloga assegura fer-ho per obligació i perquè la seva situació econòmica li impedeix comprar un habitatge.

A més, altres motius al·legats pels enquestats per viure en règim de lloguer es relacionen amb temes aspiracionals i asseguren que llogar permet accedir a habitatges que mai es podrien comprar, secundat per un 11% dels enquestats. Un altre 11% diu fer-ho per la comoditat de saber que les despeses de manteniment (impostos, despeses de comunitat, assegurances ...) són a càrrec del propietari i un 8% diu viure de lloguer perquè resideix en una ciutat diferent a la que vol fixar la seva residència.

Pel que fa al perfil dels inquilins que secunden aquestes idees, el 40% té entre 18 i 34 anys, seguits del 32% que té entre 35 i 44 anys, el 19% té entre 45 i 54 anys i un 8% té entre 55 i 65 anys. Per tant, és la població més jove la que està protagonitzant aquest canvi de mentalitat en favor del lloguer.

Una de les dades que posa de manifest l'enquesta és que el mercat del lloguer està en constant moviment i els habitatges que s'ofereixen per ser arrendades estan poc temps buides. Així, els espanyols que van buscar un habitatge de lloguer el 2014 van trigar de mitjana tres mesos i mig a trobar-la. Aquestes dades es relacionen amb l'estudi "Experiència de lloguer el 2014" de Fotocasa en què es destacava que el 90% dels propietaris que va posar el seu habitatge en lloguer a 2014 la van aconseguir arrendar en tan sols quatre mesos.

Una altra dada molt significativa de l'estudi és que la principal raó per la qual els espanyols han canviat d'habitatge de lloguer el 2014 és per qüestions laborals. Així, el 21% dels enquestats afirma que en els últims mesos ha llogat un habitatge a causa d'un canvi de treball.

Els següents motius que propicien el canvi d'habitatge de lloguer és el voler millorar el domicili actual, que el secunda el 20% dels enquestats, ja sigui per viure en una zona diferent o per un canvi en el tipus d'habitatge. Un altre 19% assegura que en l'últim any ha llogat a causa de nous projectes personals com independitzar-se, anar-se'n a viure amb la parella o amb amics i un 11% diu haver canviat d'habitatge perquè la família ha crescut. Finalment, el 9% s'ha mudat recentment perquè s'ha separat i un 5% ha llogat com a segona residència.

barcelona