Tributació

Cristobal Montoro

Hisenda y administradors finques Cadastre

La Direcció General de Cadastre ha fet un pas més en la lluita contra el frau tributari obrint una nova línia de col·laboració amb els administradors de finques, professionals que intervenen en gairebé un 15% de les transaccions immobiliàries realitzades tant en matèria d'arrendament com compravenda.

Mitjançant la signatura d'un conveni amb el Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques (CGCAFE), publicat ahir al BOE, es facilitarà als ciutadans accedir electrònicament a les dades cadastrals precises per a la conclusió de les transaccions, "possibilitant que els tràmits immobiliaris poden ser més ràpids i les formalitzacions contractuals gaudeixin més de la màxima protecció jurídica, transparència i, sens dubte, exactitud en les dades ", assegura aquesta corporació.

En els últims mesos els administradors de finques col·legiats estan detectant que un 20% de les notificacions rebudes pels ciutadans respecte a la nova valoració cadastral conté dades errònies. "S'han pogut constatar, entre altres qüestions, errors en la identificació de l'immoble, la seva ubicació, la superfície construïda i útil, o la titularitat", confirma Salvador Díez, president del CGCAFE. Errors que, un cop detectats, s'han de comunicar al Cadastre.

Ajustar-se a la realitat patrimonial del contribuent

I és que, com asseguren els administradors de finques, cal que la fiscalitat s'ajusti a la realitat patrimonial dels contribuents per abonar els impostos. "Convé recordar que l'incompliment d'aquesta obligació fiscal pot comportar una sanció", afegeixen des de l'CGCAFE.

Segons el Ministeri d'Hisenda, els Col·legis Territorials d'Administradors de Finques que subscriguin aquest conveni assumiran un doble compromís: d'una banda, presentaran les declaracions cadastrals dels obligats tributaris, com a mandataris d'aquests, davant la corresponent Gerència del Cadastre o davant els Ajuntaments ; i, de l'altra, hauran de habilitar a la seva seu col·legial un Punt d'Informació Cadastral, que serà gestionat pel propi Col·legi, i que permetrà la consulta i certificació electrònica de les dades cadastrals continguts en la base de dades del Cadastre.

Aquesta fórmula de col·laboració preveu, a més, la remissió periòdica a la Direcció General del Cadastre, per part dels Col·legis, d'informació sobre els preus d'oferta de les transaccions de compravenda i lloguer d'immobles en què intervinguin els seus col·legiats, així com de els peritatges que aquests efectuïn.

barcelona