Venda

Puja el preu de l'habitatge en el primer semestre

Puja el preu de l'habitatge en el primer semestre

Durant el primer semestre d'aquest present any 2016, els preus de l'habitatge s'han encarit un 7, 5%. El mercat encara no aconsegueix les cotes d'operacions de compravendes i imports hipotecaris anteriors a la crisi, però sí que s'està accelerant perquè els consumidors s'animen davant la recuperació de l'economia i els baixos tipus.

Entre abril i juny d'aquest any el nombre de compravendes van pujar el 23,7%, fins a un total de 107.838 operacions, al mateix temps que els preus pujaven el 2,2%. És la millor dada d'un trimestre des de començaments del 2011, segons l'informe trimestral que realitza el Col·legi de Registradors a través de l'Índex de Preu de l'Habitatge de Vendes Repetides. En un trimestre les operacions de compravenda ha crescut el 8,5%.

Si en alguna cosa coincideixen els compradors d'habitatge és en l'adquisició d'un habitatge usat (es van arribar a comprar unes 88.291, el que representa el 81, 9% del total) i un tipus d'interès fix en subscriure la hipoteca.

En aquest primer semestre, la compra d'habitatges nous a penes va arribar al 0,8%, mentre que les compravendes registrades van ser d'un 18,1% (xifra que representa unes 19.547 habitatges; sent Catalunya la comunitat autònoma on més es van realitzar, en concret fins 17.300).

Compra d'habitatges per estrangers

Principals compradors

Si el mercat immobiliari ha vist com ha anat en augment és gràcies, en gran part, a la compra d'habitatges per estrangers (en el que va d'any, ja s'han registrat 51.500 compres).

Segons l'estudi realitzat abans del brexit (sortida del Regne Unit de la Unió Europea), els britànics són els consumidors estrangers més interessats en la compra d'habitatges (amb un 19, 7% de compres registrades). Els segueixen els alemanys (7, 4), francesos (7,1%), suecs (6,9%), italians (6%) i belgues (5,6%). Aquestes sis primeres nacionalitats aconsegueixen més de la meitat del total de compres d'habitatge per estrangers. Els xinesos representen gairebé el 4% de les operacions.

barcelona