Comunitat veïns

Comunitat veïns

El nostre objectiu principal és la reducció de costos, mantenint la qualitat dels serveis dels que gaudeix la Comunitat, però optimizant al màxim l'import pagat pels mateixos.

A cada client li és assignat un gestor professional que atén a la Comunitat en totes les necessitats de la seva gestió, girant visites periòdiques a la finca.

  • Constitució i posada en marxa de la Comunitat. Elaboració de la Divisió Horitzontal, Estatuts i Normes de la Comunitat.
  • Elaboració i seguimient del presupost anual de despesses.
  • Convocatòria de Juntes Ordinàries i Extraordinàries amb assistència de l'administrador.
  • Comprovació dels ingressos i dels pagaments. Compte corrent independent per cada comunitat en el seu propi banc. Només la Comunitat a través de la Junta (President, Vicepresident i/o tresorer) podran disposar dels saldos de la Comunitat.
  • Emissió i gestió de cobrament dels rebuts dels copropietaris, amb control personalitzat d'impagats.
  • Confecció de nòmines i Assegurances Socials.
  • Confecció d'Iva i d'Irpf (o no Residents, si correspon).
  • Equip d'industrials a disposició de la Comunitat, si així ho desitgen i no tenen els seus propis industrials. 
  • Equip tècnic especialitzat en la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE),  Llicències Medioambientals (Parking) ,  a preus molt competitius.
  • Equip jurídic per atendre qualsevol tipus de procediment, des de reclamació judicial d'impagats a modificacions estatuts o de divisió horitzontal.

barcelona