Gestió patrimonial

Gestió patrimonial

El nostre objectiu és la màxima rentabilitat i el mínim de problemes. Tant si és Vostè propietari d'un pis, un local o bé d'un edifici d'oficines o destinat a habitatges, confiï en nosaltres.

A cada client li és assignat un gestor professional que l'atén a totes les necessitats del seu patrimoni.

 • Cobrament de lloguers i seguiment puntual de qualsevol impagament.
 • Revisió metòdica dels contractes per poder repercutir els increments de renda i despesses que corresponguin.
 • Compte corrent independent per cada propietari en el seu propi banc. Vostè cobra les rendes en el seu propi compte corrent, d'aquesta manera només Vostè disposa del saldo.
 • Domiciliació de despesses en el compte del propietari o en el compte de l'administrador, amb liquidació de despesses mensual.
 • Confecció de nòmines i Assegurançes Socials.
 • Confecció d'Iva i d'Irpf (o no Residents, si correspon).
 • Assistència del gestor en les rescissions de contractes, amb presència en el llirament de claus i verificació de l'estat de l'immoble.
 • Equip d'industrials a disposició del propietari, si així ho desitja i no té els seus propis industrials.
 • Equip tècnic especialitzat en la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), Certificats d'Eficiència Energètica i Cèdules d'Habitabilitat, a preus molt competitius.
 • Assessorament previ a la compra d'actius per inversió, realitzant projeccions de rentabilitat per millorar la decisió de l'inversor.
 • Equip jurídic per atendre qualsevol tipus de procediment, des de desnonament a herèncias o particions de patrimoni.

barcelona