Avís Legal

Avís legal

La utilització d’aquest Lloc Web està subjecta a les presents condicions d’ús, havent l’usuari de llegir-las detenidament.

L’accés al web i/o a l’aplicació, i l’us dels materials continguts en la mateixa impliquen que vostè ho ha llegit, coneix i acepta, sense cap reserva, les presents condicions, havent d’accedir periòdicament pel seu coneixement, doncs les mateixes podrien ser modificades unilateralment per part del titular del lloc web.

Dades identificatives

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICI) es faciliten les dades d’informació general del present lloc web:

L’empresa que gestiona els serveis i el domini web és SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. (des d’ara, SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L.), amb NIF B67231993, amb domicili a Plaça Francesc Macià núm. 7, pta. 10 de Barcelona (Barcelona) amb CP 08029; i degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46452, Foli 72, Fulla B-520470, Inscripció 1ª.

El present avís legal regula l’ús del domini web www.barcelona-finques.com (des d’ara el “lloc web”), ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la que pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de la utilització del mateix.

Usuaris

Tindrà la condició d’usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui al present lloc web. Es presumeix que l’usuari ha llegit el present Avís Legal i acepta el contingut del mateix.

Condicions d'ús

L’accés i ús del web és de caràcter gratuït, sense cap necessitat d’autorització, subscripció o registre previ.

Mitjançant l’accés i ús de la present pàgina web, l’usuari consent quedar vinculat pel present Avís legal i les condicions d’ús, Política de Cookies i Política de Privacitat. A conseqüència, si no estigués d’acord amb les mateixes, li preguem que no accedeixi i/o utilitzi el lloc web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la Pàgina Web de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents condicions, la moral i bons costums generalment aceptades i l’ordre públic.

No es garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar al present lloc web, ho farà sota la seva propia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que aquest accés i/o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Modificacions

SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. es reserva la facultat de modificar el present avís legal unilateralment, produïnt efectes des del mateix moment de la seva publicació.

Contingut i qualitat de la pàgina

Els continguts del web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i serveis prestats per SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., consistents en l’assessorament, gestió i valoració d’actius immobiliaris, generant oportunitats d’inversió immobiliària.

L’usuari haurà de tenir en compte que aquest material pugui no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions presentades.

SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., posa tots els seus mitjans per a que el contingut i informació subministrats, mitjançant el present lloc web compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitut, veracitat, fiabiliat, utilitat i actualitat. No obstant això, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards en tot moment.

La visualització a internet del present lloc web és de caràcter indefinit. No obstant això, SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la manera en la que aquests apareixin presentats o localitzats en el lloc web.

L’accés a la informació continguda en el present lloc web no vincula de cap manera a l’usuari, no li genera cap tipus de compromís vinculant ni contractual. L’accés a aquesta informació només te caràcter informatiu, consultiu i/o publicitari.

Notificacions

L’usuari podrà comunicar-se amb el titular del web a través del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i/o a través del número de telèfon +34 93 838 99 12.

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per qualsevol mitjà es consideraran eficaços a tots els efectes.

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que enviem a l’usuari siguin per escrit. Mitjançant l’ús de la pàgina web, l’usuari acepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i consenteix que qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts o materials que s’aporten com a part de la pàgina web, perteneixen a SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., o als titulars dels mateixos qui van atorgar llicència pel seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, selecció de materials usats, aixi com sobre l’estructura, presentació de qualsevol informació i/o contingut d’aquest lloc web.

Així mateix, el contingut www.barcelona-finques.com és considerat programa d’ordinador, i està subjecte a la normativa espanyola, de la Unió Europea i internacional sobre la matèria.

Es prohibeix expressament la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, sense autorització expressa i per escrit de SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L.

L’accés a aquest lloc web, no atorga en cap cas autorització o llicència de SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. per la utilització, de cap dels continguts i/o informació del mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l’ús estrictament personal.

Protecció de dades de caràcter personal

La informació o dades personals que faciliti l’usuari a través de la pàgina web, seran tractades d’acord al establert en la Política de Privacitat, d’acord a la legislació vigent sobre la matèria.

Les dades de caràcter personal proporcionats per part de l’usuari mitjançant el present lloc web formaran part del sistema de tractament de dades (fitxers i registres d’activitat) titularitat de SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. com a responsable de tractament, i seran tractades d’acord al establert en la Política de Privacitat amb els fins indicats per cada cas. Aquesta informació tindrà caràcter confidencial i secret, no podent ser revelada a tercers aliens, sense causa legalment justificada o autorització expressa de l’usuari en qüestió.

L’usuari té dret a l’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, revocació, limitació i portabiliat de les seves dades personals a través de l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o por correu ordinari a Plaça Francesc Macià nº 7, pta. 10 de Barcelona (Barcelona) amb CP 08029.

Per a més informació pot consultar la nostra  Política de Privacitat.

Política de cookies

S’informa als usuaris que des de www.barcelona-finques.com es podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips i terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització. S’entendrà atorgat el consentiment si l’usuari continua navegant pel web.

Per a més informació pot consultar la nostra  Política de Cookies.

Enllaços

Al Lloc Web es podran incloure mitjans d’enllaços, com links, banners, botons o altres similars, a llocs de tercers. La instal·lació d’aquests enllaços té per objectiu facilitar a l’usuari la cerca i accés d’informació disponible a Internet.

Un cop que l’usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el Lloc Web, tant el present Avís legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efecte, donat que els llocs webs als que accedeix l’usuari estan subjectes a les seves pròpies Polítiques de Privacitat i Polítiques de Cookies.

SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte als continguts dels enllaços de tercers establerts al seu lloc web, ni pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús o il·licitud dels mateixos, les comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats pel titular d’aquest web, declarant que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d’aquests.

Limitació de la responsabilitat

L’ussuari del web accedeix a la mateixa pel seu propi compte i risc, assumint la responsabilitat de les conseqüències derivades d’aquest accés SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. no es fa responsable dels errors o omissions que pogués contenir, si bé posa tots els mitjans al seu abast per preveni-los.

El titular www.barcelona-finques.com ppodrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut del Web, causant danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar al Web, i deterioren o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament del Lloc Web, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris del Web.

El hardware i software necessaris per accedir al web seran per compte dels usuaris. El titular no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’ús o llicències requerits per la seva utilització.

Així mateix, SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. no és responsable de les decisions que pren l’usuari com a conseqüència de la informació facilitada en aquest lloc web o altres que poguessin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al seu control.

Degut a la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i la possiblitat que es produeixin errors, a l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmessa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web a no ser que s’estableixi expressament el contrari a la mateixa.

Tampoc serà responsable de cap dany o pérdua derivats d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnlògicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa als que la mateixa redireccioni.

Per al cas que la present pàgina web contingui links a altres pàgines web i/o materials de tercers, es faciliten únicament a efectes informatius, sense que SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. tingui control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acepta cap responsabiltat per qualsevol dany o pérdua derivats del seu ús.

Accions legals

SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L., es reserva la facultat d’exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda d’aquest lloc web i els seus continguts, o pel incompliment de les presents estipulacions.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús es configuren com un contracte de condicions generals d’adhesió i regula la informació general que el prestador de serveis de la societat de la informació titular del Lloc Web ha de proporcionar en la seva pàgina, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, als destinataris del servei.

Respon a l’obligació establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i, a més a més proporciona protecció jurídica al titular dels drets de propietat dels actius continguts a www.barcelona-finques.com d’acord amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarant i armonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, determinant pels usuaris del web les condicions respecte de la cessió dels drets d’explotació necessaris per a l’ús de la mateixa.

Les presents condicions, així com la relació entre SF ACTIVOS BARCELONA FINCAS S.L. i l’usuari es guiaran i interpretaran d’acord a la normativa espanyola vigent

Per la resolució de qualsevol controvèrsia les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Plaça Francesc Macià 7, Planta 10, C.P. 08029 Barcelona (Espanya). Telèfon: +34 93 838 99 12 | Mail: info@barcelona-finques.com